ระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์ S1

ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท ต่อเดือน

S1 จะช่วยรวบรวมปัญหาและข้อร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ที่มาจากลูกค้าหรือพนักงานในองค์กรให้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้เพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการที่ดีขึ้น คุณสามารุ นำข้อมูลปัญหาและข้อร้องเรียนมาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่สาเหตุได้อย่างตรงจุด

S1 เป็นระบบที่ทำงานอยู่บน Cloud Infrastructur ที่อยู่ในประเทศไทยและมี ISO รับรองตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งหมายความว่า ไม่ต้องติดตั้งระบบอะไรให้ยุ่งยาก เพียงแค่มี Web Browser และ Internet ก็สามารถเข้าใช้งานระบบ S1 ได้ทันที อีกทั้งมีทีมงาน Technical Support ที่เป็นคนไทยที่จะคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา

Service Management S1

คุณสมบัติ

Smart Dahsbaord

แสดงข้อมูลภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

<

Asset Management

จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินที่มีภายในองค์การ เพื่อช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Change Management

ช่วยให้การอนุมัติคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่อง่าย พร้อมทั้งคอยควบคุมให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้

Standard
500 บาท/เดือน/เจ้าหน้าที่

 • ระบบรับแจ้งปัญหา (Incident)
 • สรุปภาพรวม (Dashboard)
 • รายงานสรุป Standard Report
 • ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
 • Standard Service Level Agreement
 • ระบบบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 • Technical Support (Call,Chat,Email,Remote)
Profressional
900 บาท /เดือน/เจ้าหน้าที่

 • ระบบรับแจ้งปัญหา (Incident)
 • ระบบอนุมัติ (Workflow Approval)
 • สรุปภาพรวม (Dashboard)
 • รายงานสรุป Standard Report
 • ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
 • Multiple Service Level Agreement
 • ระบบบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 • Technical Support (Call,Chat,Email,Remote)
Enterprise
1,800 บาท/เดือน/เจ้าหน้าที่

 • ระบบบริหารงานเซอร์วิสตามมาตรฐาน ITIL V3.
 • Incident,Problem,Change Managment
 • ระบบอนุมัติ (Workflow Approval)
 • สรุปภาพรวม (Dashboard)
 • รายงานสรุป Standard Report
 • ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
 • Multiple Service Level Agreement
 • ระบบบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 • S1 Chat Application
 • Technical Support (Call,Chat,Email,Remote)
Perpetual License
License แบบซื้อขาด

 • ระบบบริหารงานเซอร์วิสตามมาตรฐาน ITIL V3.
 • Incident,Problem,Change Managment
 • ระบบอนุมัติ (Workflow Approval)
 • สรุปภาพรวม (Dashboard)
 • รายงานสรุป Standard Report
 • ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
 • Multiple Service Level Agreement
 • ระบบบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 • Maintenance Service 1 year
 • Unlimited Account License

บริการอื่นๆ
Active Directory Service

ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตั้งและช่วยแก้ปัญหาระบบ Active Directory Service ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

UTM Firewall

จำหน่ายและติดตั้ง UTM Firewall

File Sharing

ติดตั้งระบบ File Sharing ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Open Source